Zapraszam również na mój profil na Facebooku: https://www.facebook.com/bernadetta.darska

oraz na moje konto na Instagramie: https://www.instagram.com/bernadettadarska/

czwartek, 7 maja 2015

Pigułka całkiem dobrze znana (S. McKenna Schmidt, J. Rendon, Sekretne życie pisarzy)

„Sekretne życie pisarzy” to publikacja o charakterze popularyzatorskim i edukacyjnym. Nie znaczy to, oczywiście, że natkniemy się w książce na treści o charakterze dydaktycznym. Mam na myśli raczej to, że zebrano w jednym tomie historie o życiu prywatnym pisarzy, ale – nie ukrywajmy tego – historie dobrze znane. Autorki przygotowały teksty o rozpoznawalnych postaciach świata literatury, napisały je w dość swobodnym tonie, skupiając się przede wszystkich na kwestiach miłosnych. W efekcie mamy do czynienia ze zbiorem opowieści, których charakter przypomina biograficzne artykuły publikowane w prasie kobiecej. Czytelnik zainteresowany literaturą albo będący przeciętnie pilnym uczniem na lekcjach języka polskiego nie powinien być zaskoczony wieloma informacjami, które znajdzie w książce. Autorki próbują uatrakcyjnić swoja publikację, umieszczając w niej podporządkowane jednemu tematowi ciekawostki (np. dotyczące tajnych romansów pisarek i pisarzy) lub proponując czytelnikom quizy. Książka ta może więc służyć jako przypomnienie dla tych, którzy kiedyś o romansach, zdradach, małżeństwach i szaleństwach słynnych twórców słyszeli, ale i – co chyba dużo ważniejsze – może stać się pretekstem do dalszych poszukiwań. Te ostatnie z pewnością okażą się warte zachodu, ponieważ związki życia z literaturą lepiej poznawać, czytając biografie, listy, opracowania socjologiczno-historycznoliterackie. „Sekretne życie pisarzy” nie tyle stanowi próbę poszukiwania sekretów, co raczej jest okazją do opowiedzenia o rzekomych skandalach. Skoncentrowanie się na faktach z biografii danej pisarki lub danego pisarza skutkuje zaniedbaniem szerszego sportretowania tła obyczajowego i historyczno-politycznego. Taka zubożona perspektywa stanowi duże, by nie powiedzieć nadmierne, uproszczenie. Sięgać więc po tę publikację warto, ale ze świadomością, że jej popularyzatorski charakter wiąże się z banalizacją treści. Można też, powtórzę, potraktować tę książkę jako zachętę do dalszych, bardziej pogłębionych poszukiwań biograficznych.


Shannon McKenna Schmidt, Joni Rendon, Sekretne życie pisarzy. Skandale miłosne legendarnych uwodzicieli, kokietek i drani świata literatury, przeł. Roman A. Dąbrowski, Wyd. Muza, Warszawa 2015. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz