Zapraszam również na mój profil na Facebooku: https://www.facebook.com/bernadetta.darska

oraz na moje konto na Instagramie: https://www.instagram.com/bernadettadarska/

sobota, 29 października 2016

Wobec projektów (W. Graham, Miasta wyśnione)

Książka Grahama to ciekawe połączenie leksykonu, przewodnika i publikacji popularyzującej wiedzę o współczesnej architekturze. Już w podtytule znajdziemy bardzo precyzyjnie sformułowaną informację dotyczącą zawartości. „Miasta wyśnione” są podzielone na siedem rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu elementowi budującemu fundamenty naszego myślenia o współczesnych miastach. Są to: zamki, monumenty, bloki, domostwa, koralowce, galerie handlowe i habitaty. Swoją opowieść Graham wzbogaca licznymi przykładami (także fotograficznymi), pokazuje ciągłość niektórych wizji, ale i ich pionierskość oraz rewolucyjność, stara się zaakcentować wady i zalety danego myślenia o przestrzeni. W efekcie mamy do czynienia z historią nowoczesności oraz z próbą zwrócenia uwagi na historyczność tkwiącą w niektórych pomysłach traktowanych jedynie w kontekście nowatorstwa. Po każdym rozdziale czytelnik znajdzie podstawowe wiadomości w pigułce o zaakcentowanych w tytule wizjach urbanistycznych. Natknie się więc na krótkie wypunktowanie cech definiujących oraz przywołanie konkretnych przykładów danego sposobu budowania w różnych częściach świata. Opowieść zaproponowana przez Grahama to coś więcej niż tylko rodzaj uporządkowania wiedzy na temat tego, co nas otacza, i tego, czego wad i zalet nie zawsze jesteśmy świadomi. To także wybrzmiewająca w tle dyskusja dotycząca piękna i użyteczności, wizyjności a praktyczności, a także myślenia o społeczeństwie i stawiania w centrum jednostki.


Wade Graham, Miasta wyśnione. Siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat, przeł. Anna Sak, Wyd. Karakter, Kraków 2016.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz