Zapraszam również na mój profil na Facebooku: https://www.facebook.com/bernadetta.darska

oraz na moje konto na Instagramie: https://www.instagram.com/bernadettadarska/

piątek, 9 stycznia 2015

Sukces kontrolowany i dyscyplinowany (C. Ericson, Oligarchowie)

Książka Ericsona nie jest oczywiście jedyną publikacją dostępną na naszym rynku, opisującą, analizującą i diagnozującą fenomen wielkich majątków we współczesnej Rosji i ich chwiejności w kontekście kontroli sprawowanej przez najwyższą władzę. Autor w publicystycznym stylu, przystępnie objaśniając realia dzisiejsze oraz historyczne uwikłania związane z upadkiem Związku Radzieckiego, pokazuje fenomen ogromnych fortun oraz dwuznaczność etyczną wpisaną w biografie oligarchów. Ericson nie gloryfikuje swoich bohaterów. Rekonstruuje nie zawsze uczciwą, a dość często wykorzystującą luki systemu, drogę bogacenia się i pokazuje, jak absurdalne jest w Rosji ufanie władzy i próby uniezależnienia się od niej. Opowieść Ericsona skupia się w dużym stopniu na kwestiach ekonomicznych. Niech to jednak nikogo nie zraża. Autor wyjaśnia tajniki wielkich biznesów oraz absurd, tak chyba można to ująć, „komunistycznego kapitalizmu” w sposób przystępny, zrozumiały dla laików i interesujący. Ericsonowi udaje się pokazać rosyjskich oligarchów nie tylko jako pewien ewenement we współczesnej gospodarce światowej, ale i jako ofiary systemu korzystającego z udogodnień kapitalistycznych i jednocześnie z nostalgią pielęgnującego idee komunistyczne. „Oligarchowie” z pewnością nie stanowią wyczerpania tematu. To raczej próba uporządkowania i dobre wprowadzenie do problemu, a także inspiracja do dalszych poszukiwań lekturowych.


Claes Ericson, Oligarchowie. Pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji, przeł. Hanna Jankowska, Wyd. Muza, Warszawa 2014.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz