Zapraszam również na mój profil na Facebooku: https://www.facebook.com/bernadetta.darska

oraz na moje konto na Instagramie: https://www.instagram.com/bernadettadarska/

sobota, 22 kwietnia 2017

Podróżowanie (nie tylko) terapeutyczne (P. Theroux, Szczęśliwe wyspy Oceanii)

Theroux w charakterystyczny sposób opisuje kolejne miejsca w poszukiwaniu postępów cywilizacji, ale i trwałości tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Jego pytania zadawane wodzom i rozmowy prowadzone z miejscowym czasami więc odsłaniają paradoks wpisany w postrzeganie miejsc odległych i trudno dostępnych, a mianowicie założenie, że jeśli chodzi o kultywowanie pewnych zwyczajów nic się tam nie zmieniło. Autor podróżuje w dość brawurowym stylu, ze składanym kajakiem, z gotowością do poddawania się przypadkowi, z akceptacją dla wyzwań czyhających na niego na kolejnych wyspach. Czasami to, że notuje swoje wrażenia, budzi zdziwienie i niechęć, innym razem słyszy, że pewnie pisze w stylu Theroux. Skwapliwie wówczas potwierdza. Zdarza się, że towarzyszy mu lektura. Na Wyspy Trobrianda udaje się na przykład z książką Malinowskiego i chętnie porównuje ustalenia słynnego antropologa z własnymi. Decydując się na przybycie do niektórych miejsc nie wie do końca, co go może spotkać. Czasami więc naraża się na niebezpieczeństwo, które z perspektywy czasu opisuje w ironicznym stylu i z przekonaniem o panowaniu nad sytuacją. Samotna wyprawa podróżnika ma wymiar terapeutyczny. Autor przyjmuje zaproszenie na spotkania autorskie, następnie przedłuża swój pobyt w tym rejonie świata, chce bowiem zapomnieć i pogodzić się z rozpadem małżeństwa. Obserwowanie innych ludzi pozwala na chwilowe niemyślenie o sobie. Porażka w życiu prywatnym staje się więc pretekstem do ekscytującej podróży w nowe miejsca, ale i w nowe obszary samego siebie. Z następujących po sobie impresji dotyczących kolejnych wysp wyłania się dość przygnębiający obraz – świata, który jest zaledwie cieniem tego, czym był kiedyś, ciągle obecnego rasizmu i poczucia wyższości białych, wreszcie cywilizacyjnej przemiany, której skutki dla plemion są w dużej mierze negatywne.


Paul Theroux, Szczęśliwe wyspy Oceanii. Wiosłując przez Pacyfik, przeł. Michał Szczubiałka, Wyd. Czarne, Wołowiec 2017. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz